úterý 30. prosince 2014

Rodinný dům na okraji Liberce

Stavebníci zakoupili pozemek pro svůj rodinný dům na okraji velkého města v severních Čechách. Ulice v této části města končí u paty horského hřebene, na hranici města a divočiny. Začátek divoké přírody zde jasně vymezuje okraj smrkového lesa, který pokrývá celé horský hřbet.
Původní majitel rozdělil, z důvodu lepší prodeje, velký pozemek na dva díly. Vznikly tak stavební parcely přibližně stejné plochy, ale rozdílného tvaru. Jedna s ideálním obdélníkovým tvarem a druhá s půdorysem trojúhelníka a s úředně omezenou možností stavět při celém jižním okraji.   Mladí manželé s dětmi se stali majiteli druhého, trojúhelníkového  pozemku, který se z hlediska stavby domu jevil komplikovanější.  Louka, bez vzrostlých stromů, ale slibovala téměř neomezené tvarování půdorysu domu a jeho umístění na pozemek.
Navrhovaný dům má půdorysný tvar postavený v základě na obdélníku s delší stranou orientovanou s hranicí pozemku. Všechny obytné místnosti jsou v souladu s orientací domu navržené u jižní, osluněné fasády. Naopak pomocné místnosti jsou umístěny k severní straně spolu se zádveřím a vstupem. Orientace fasád ke světovým stranám se projevuje i ve velikosti okenních otvorů. Na jižní straně se dům do zahrady otevírá velkými okny a prosklenou stěnou obývací pokoje, na severní straně jsou okna o velikosti nezbytné k prosvětlení místností zde situovaných. Osamocené okno v západní fasádě nabízí panoramatický výhled na město z hlavní obytné místnosti domu. 
Celým dům je přízemní a bez jakéhokoliv využití prostor pod sedlovou střechou. Neobývaná půda umožňuje stavbu jednoduché konstrukce krovu a volný provětrávaný prostor podkroví bude mít pozitivní vliv na vnitřní klima domu.
Vlastní rodinný dům doplňuje kryté parkovací stání s kolnou pro skladování nejrůznějších věcí potřebných k údržbě domu a zahrady.

sobota 22. listopadu 2014

Návrh rodinného domu s vikýřem

Místem stavby rodinného domu je malá obec v údolí řeky Nisy v severních Čechách. Pozemek se nenachází přímo v příbřežních partiích řeky, ale v údolí malého potoka, který je jedním z přítoků řeky Nisy. Jižně orientovaný svah údolí potoka je rozdělen na obdélné parcely přibližně stejné šířky. V tuto chvíli je již téměř celý zastavěn rodinnými domy realizovanými v posledních několika letech.
Celý pozemek je svažitý a jeho znevýhodněnou topografii ještě zhoršily zemní úpravy. Při rozšiřování komunikace se na jeho  dolním okraji vytvořil terénní schod.
 
Navrhovaný rodinný dům s obdélníkovým půdorysem je delší stranou orientován rovnoběžně s vrstevnicemi svažitého pozemku a jeho delší fasáda je tak natočena k jihu. Dům je situován v dolní části pozemku, ale výškově je usazen 3m nad úroveň komunikace, což odpovídá přibližně výšce jednoho podlaží běžného domu. Výškové zvednutí domu nad komunikaci zajistí, že garáž, která je naopak v úrovni komunikace, nebude bránit ve výhledu z oken domu.
Dům je zastřešený pultovou střechou s malými přesahy na všechny strany, která svým sklonem kopíruje sklon svažitého pozemku. Protažení střechy nad terasu zlepšuje využití tohoto prostoru i za horšího počasí.
Dispoziční uspořádání domu splňuje potřeby běžné rodiny s dětmi. Všechny obytné místnosti jsou umístěny k jižní fasádě, která zajišťuje jejich komfortní osvětlení a maximalizuje zisky energie ze slunce. Plochu dětských pokojů zvětšují i vložená patra, která jsou osvětlena okny v dlouhém střešním vikýři.
 
Půdorysné natočení západní stěny zvětšuje prostory vymezené pro kuchyň a jídelnu při severní straně domu. Zkosení v západní části domu se projevuje nepravidelným tvarem venkovní terasy, Ta je na své jižní, osluněné straně výrazně širší než na severní.
Místo pro venkovní parkování je navrženo v úrovni komunikace v ploše před garáží, která ale není s domem propojena. Podél stěny garáže je z plochy parkování vedeno i venkovní schodiště pro přístup do domu.

pátek 26. září 2014

Jak stárne modřínová fasádaSrovnávací fotografie ukazují fasádu rodinného domu těsně po dokončení a v odstupu čtyř let od realizace. Celá fasáda domu je obložena vodorovně kladenými palubkami s kosým průřezem (profil RHOM). Povrch obkladu ze sibiřského modřínu není nijak upraven a za poměrně krátkou dobu získal patinu šedostříbrné barvy.

Proto, aby došlo k rovnoměrnému "patinování" celé fasády je nutné se vyvarovat jakýkoliv větší přesahů a to i v řádech několika centimetrů např. více předsazené parapetní plechy. I velmi malé krytí částí fasády vytvoří "stín", kde dochází k "šednutí" fasády výrazně pomaleji než na ostatních plochách, které jsou plně v kontaktu s povětrností.


sobota 13. září 2014

Terasa k obecní hospodě
Plocha před restaurací Beseda v Oldřichově v Hájích nabízela až dosud jen velmi málo přitažlivé  místo k posezení. Restaurační zahrádku tvořily dva stoly stojící na přímo asfaltu a reklamní deštník. Ke kvalitě místa nepřispívá ani to, že hospoda stojí přímo u hlavní silnice procházející obcí a současně je toto místo křižovatkou kde se na hlavní silnici připojuje další komunikace z významné části obce. Přesto se ale jedná o fungující centrum obce, kde se spolu s hospodu nacházejí i další budovy s veřejnou funkcí, obecní úřad, pošta, malá samoobsluha a pekařství.

Cílem návrhu bylo s omezenými finančními možnostmi zkultivovat venkovní sezení a současně i vymezit neuspořádané parkování před hospodou. Výsledkem je dřevěné vyvýšené pódium v půdorysném tvaru písmene L těsně přiléhající k hospodě. Půlmetrové vyvýšení pomáhá většímu pocitu bezpečnosti uživatelů terasy, kteří jsou zde jinak v těsném kontaktu s parkujícími auty.
Dřevěná konstrukce je smontována z modřínových hranolů pospojovaných bez čepování ocelovými pláty a povrch paluby tvoří terasová prkna ze stejného materiálu. Modřínové dřevo bylo zvoleno kvůli jeho odolnosti vůči povětrnosti i bez nutnosti jeho povrch čímkoli natírat.
Celá terasa je složena ze tří čtvercových modulů o rozměrech 3x3m, které je možné rozmontovat převést k zimnímu krytému skladování. Demontovatelné jsou i jednotlivé části zábradlí.

Materiál na realizaci terasy byl financován z prostředků Nadace VIA a Obecního úřadu Oldřichov v Hájích. Celou výroba a osazení terasy provedli dobrovolníci z řad obyvatel obce a členů spolku Živo v Hájích.

pátek 5. září 2014

Rodinný dům v městské proluceNávrh rodinného domu v centru Liberce byl omezen velmi malou plochou pozemku, regulemi územního plánu a v neposlední řadě i požadavkem na nízkou cenu cenu stavby. Obdélníkový pozemek má šířku 7m a hloubku 12m, kratší stranou sousedí s ulicí. Přes zmíněná omezení nabízí i řadu výhod. Kromě polohy ve středu města má velmi dobrou orientaci vůči světovým stranám, nezastavěnou protější stranu ulice, proluku, umožňující výhled na Ještěd a v z boku je pozemek zastavěn pouze z jedné strany.

Konstrukce domu je navržena jako železobetonová, v kombinaci kruhových sloupů a ztužujícího jádra se schodištěm. Sloupový systém umožňuje bodové založení a volný, velmi flexibilně dělitelný půdorys uvnitř domu. Stropní desky mají rovný podhled a jsou přiznány ve své surové podobě. Z čelní a zadní strany bude železobetonová konstrukce opláštěná lehkou zavěšenou fasádou s finálním povrchem z vlnitého hliníkového plechu
Parter domu je celý vyhrazen hlavně pro parkování dvou osobních automobilů, sklady a současně je zde vstup do domu.

Při vstupu musí obyvatelé celý dům skrze garáž podejít. Tento trochu nevýhodný nástup do domu je kompenzován umístěním pobytových místností k jižní (uliční) fasádě, a naopak doplňkové a technické prostory jsou situovány u zadní (severní) fasády. První patro je vyhrazeno ložnicím a odpovídajícímu hygienickému vybavení. Ve druhém patře je otevřená obytná místnost
s kuchyňským koutem, skladem a WC. Vnitřní schodiště pokračuje až na střechu a je zakončeno prosklenou střešní nástavbou umožňující jednoduchý výstup na terasu s výhledem na Ještědský hřbet.

pátek 29. srpna 2014

Dům mezi chalupami


Pozemek určený pro stavbu rodinného domu je situován na okraji většího města mezi dvě původní stavby, podhorské chalupy. Další domy s původním vzhledem se v místě nezachovaly, ale poměrně dobře je zachováno urbanistické schéma domů s půdorysem obdélníka orientovaných kolmo k ulici, připomínající "jednostrannou" lánovou ves
Z původní zástavby vychází i půdorysný tvar navrhovaného domu, výrazný obdélník, orientovaný kolmo na komunikaci. Hmotový tvar domu je přímo inspirován původními obytnými stavbami o jednom podlaží a zastřešenými sedlovou střechou
Rodinný dům je situován co nejblíže k severnímu okraji pozemku, tak aby osluněná část zahrady byla co největší (nejširší). Současně je v této pozici dům stejně vzdálen od obou sousedních staveb a přirozeně tak zaplňuje volný prostor oběma chalupami. Navrhovaný dům v daném místě vyplňuje místo s historicky širším pozemkem, proluku.

Navrženým dům je dvoupodlažní s neobytným podkrovím. Suterén, který není pod celým horním podlažím, je vyhrazen pro garážování auta, hlavní vstup do domu a nezbytné technické zázemí domu. Patro je pak plně vyhrazeno pro pobyt obyvatel domu. Malá výška místností v suterénu umožňuje optimální zasazení domu do terénu. Garáž s dalšími prostory v suterénu jsou na úrovni příjezdové komunikace a patro domu je ve výšce terénu hlavní plochy zahrady přiléhající z jižní strany. S výjimkou přístupových ploch ke garáži a vstupu, tak není potřeba výrazně měnit tvar původního terénu pozemku.

K příchozím z ulice se dům otevírá štítovou stěnou s dominantním čtvercovým oknem osvětlující spolu s dalšími okny vzdušnou obytnou místnost, která je otevřena do krovu. Jižní strana domu je co nejvíce otevřena do zahrady. Z hlavní obytné místnosti je možné vystoupit na částečně krytou (zapuštěnou) terasu skrze posuvnou prosklenou stěnu a francouzská okna ložnic. Nezbytné sociální místnosti a malá pracovna jsou situovány k severní fasádě, do které se propisují řadou malých oken.
Dům by mě nabídnout kvalitní bydlení čtyřčlenné rodině s maximálním využitím poměrně malého pozemku.

Základní informace
Místo stavby: Liberec
Zastavěná plocha: 150 m2
Užitná podlahová plocha: 166 m2
Obestavěný prostor: 865 m3

pondělí 18. srpna 2014

Rodinný dům pro dva obyvatele

Začala stavba rodinného domu pro dva obyvatele v Oldřichově v Hájích. Přízemní dům je navržen pro trvalé bydlení rodičů s již odrostlými dětmi. Tomu je přizpůsobena velikost, vnitřní uspořádání a  další vybavení.  
 
 

pátek 1. srpna 2014

3+1 projekt przestrzeni publicznych / 3+1 projekt pro veřejná prostranství

Každý z lektorů letní školy architektury OSSA v polském Štětíně přednesl přednášku o svojí architektonické tvorbě systémem PechaKucha. Pro vlastní přednášku jsem si zvolil téma veřejného prostoru a prezentoval jsem celkem čtyři projekty nebo realizace do centra malých obcích a měst ve Frýdlantském výběžku. Následující obrázky zachycují jednotlivé slajdy přednášky.úterý 8. července 2014

Letní škola architektury v polském Štětíně

Studentská organizace OSSA pořádá od roku 1997 každý rok letní školu architektury ve vybraném polském městě. Na týdenní pracovní setkání přijíždí okolo sta studentů, nejenom Polska. Zájem o účast na letní škole vždy převažuje možnosti organizátorů a proto jsou studenti vybíráni na základě práce (projektu), která má jednotné zadání a musí se zpracovat a odeslat již několik týdnů před začátkem školy. Pracovní skupiny studentů jsou vedeny lektory, kteří stejně jako studenti nepochází jenom z Polska. Na letošní, již sedmnáctý ročník, který se koná ve Štětíně jsme obdrželi s Petrem Šmídkem pozvání jako lektoři.

středa 11. června 2014

čtvrtek 5. června 2014

Přednáška o současné polské architektuře


Srdečně zveme všechny na přednášku o současné polské architektuře do kina Varšava v Liberci tento pátek 6. 6. od 19 hod.
Na přednášce ukážeme stavby, které jsme navštívili v loňském roce v rámci projektu Architektura mimo centra.
Ve Varšavě pokřtíme i průvodce, který z cest vzešel a deseti vylosovaným zájemcům ho věnujeme.

Vladimír Balda a Petr Šmídek