sobota 22. listopadu 2014

Návrh rodinného domu s vikýřem

Místem stavby rodinného domu je malá obec v údolí řeky Nisy v severních Čechách. Pozemek se nenachází přímo v příbřežních partiích řeky, ale v údolí malého potoka, který je jedním z přítoků řeky Nisy. Jižně orientovaný svah údolí potoka je rozdělen na obdélné parcely přibližně stejné šířky. V tuto chvíli je již téměř celý zastavěn rodinnými domy realizovanými v posledních několika letech.
Celý pozemek je svažitý a jeho znevýhodněnou topografii ještě zhoršily zemní úpravy. Při rozšiřování komunikace se na jeho  dolním okraji vytvořil terénní schod.
 
Navrhovaný rodinný dům s obdélníkovým půdorysem je delší stranou orientován rovnoběžně s vrstevnicemi svažitého pozemku a jeho delší fasáda je tak natočena k jihu. Dům je situován v dolní části pozemku, ale výškově je usazen 3m nad úroveň komunikace, což odpovídá přibližně výšce jednoho podlaží běžného domu. Výškové zvednutí domu nad komunikaci zajistí, že garáž, která je naopak v úrovni komunikace, nebude bránit ve výhledu z oken domu.
Dům je zastřešený pultovou střechou s malými přesahy na všechny strany, která svým sklonem kopíruje sklon svažitého pozemku. Protažení střechy nad terasu zlepšuje využití tohoto prostoru i za horšího počasí.
Dispoziční uspořádání domu splňuje potřeby běžné rodiny s dětmi. Všechny obytné místnosti jsou umístěny k jižní fasádě, která zajišťuje jejich komfortní osvětlení a maximalizuje zisky energie ze slunce. Plochu dětských pokojů zvětšují i vložená patra, která jsou osvětlena okny v dlouhém střešním vikýři.
 
Půdorysné natočení západní stěny zvětšuje prostory vymezené pro kuchyň a jídelnu při severní straně domu. Zkosení v západní části domu se projevuje nepravidelným tvarem venkovní terasy, Ta je na své jižní, osluněné straně výrazně širší než na severní.
Místo pro venkovní parkování je navrženo v úrovni komunikace v ploše před garáží, která ale není s domem propojena. Podél stěny garáže je z plochy parkování vedeno i venkovní schodiště pro přístup do domu.