úterý 29. listopadu 2011

Pomník obětem válkyNávrh rekonstrukce pomníku obětem 1. světové války v menší sudetské obci plně využívá podstavce z původního pomníku odstraněného v roce 1947. Dle požadavků zadavatele má nově pomník připomenou i oběti dalších válečných konfliktů na Českém území.
Na plošině, v místě osazení původního podstavce se sochou vojáka, jsou vztyčeny čtyři ploché sloupy z kamene. Sloupy jsou provrtány pravidelným rastrem otvorů v celé čelní ploše. Otvory jsou osazeny světly s odděleným zapojením a samostatné rozvěcení jednotlivých světel tak umožňuje zobrazení „digitálních“ číslic. Čtyři čísla na čtyřech pylonech tak umožňují zobrazit letopočet. Rok začátku nebo konce válečného konfliktu se mohou zobrazovat postupně nebo náhodně podle předvoleného algoritmu.
Samotné kamenné sloupy nejsou pouze „světelnou deskou“, ale proporce sloupů odpovídají lidské postavě a proto i otvor - průstřel v hmotě pylonu přidává další symboliku na pomníku obětem války.

úterý 22. listopadu 2011

Trojpodlažní rodinný důmPro stavbu domu je k dispozici větší pozemek s půdorysným tvarem protáhlého obdélníka, který je kvůli tvaru terénu obtížně zastavitelný. Parcela je vlastně svažující se "rokle" zarostlá vzrostlými stromy a s ne úplně výhodnou orientací k východu. Jako místo nejvíce vhodné ke stavbě domu byl vybrán horní okraj pozemku, který je dostatečně osluněn a současně zde vede i komunikace místní uliční sítě.
Obtížně stavební podmínky daly vzniknout návrhu rodinného domu s malou půdorysnou stopou a s bydlením rozloženým do třech výškových úrovní.
Dům je navržen na půdorysu obdélníka o rozměru cca 6 x 8m s vyjímkou nejnižšího podlaží, které se uskočením mění na čtverec. Zastřešení pultovou střechou skloněnou ve směru svahu představuje jednoduchý a levný způsob zastřešení, princip který se projevuje v celé koncepci domu.
Horní hrana svažitého pozemku nabízí jen velmi málo rovné plochy pro venkovní pobyt a navíc je v těsné blízkosti komunikace. Plochu zahrady zvětšuje rozlehlá terasa obepínající dům ze dvou stran.
Přízemí domu je vstupním podlažím do domu a spolu s místnostmi technického a sociálního zázemí se zde nachází i prostorná kuchyně s jídelnou. První podlaží má sníženou výškou stropu na 2,2m, která napomáhá jednodušší dostupnosti druhého podlaží. Dveře v prosklené stěně jídelny umožňují přímý výstup na terasu.
Ve druhém podlaží je umístěn obývací pokoj, ložnice rodičů a pracovna. Obě podlaží sceluje do jednoho prostoru světlík nad jídelním stolem. Obyvatelé domu pobývající v obou podlažích tak zůstávají ve vizuálním i akustickém spojení.
Poslední podlaží pod skloněnou střechou je vyhrazeno dětským pokojům, které jsou doplněny malou koupelnou a šatnou.
S ohledem na komplikované zakládání na hraně prudkého svahu byla jako nosná konstrukce zvolena dřevostavba. Dva druhy systémů zakládání, betonové pasy a patky s ocelovými sloupy, jsou rovněž reakcí na složitý tvar terénu v místě stavby.

středa 16. listopadu 2011

Dům s terasou na nároží má krov


Pokračuje stavba rodinného domu s nárožní terasou. Tesaři zahájili tento týden práci na krovu pultové střechy. Výrazný přesah střechy na jižní straně přispívá k většímu krytí terasy situované na jihozápadním nároží domu a současně bude přesah zamezovat přehřívání místností v horním podlaží letním sluncem.