pátek 3. února 2017

Rampouchy na střechách

Letošní zima bohatá na sníh přinesla i bohatou nadílku rampouchů na některých stavbách. Vznik rampouchů na koncích střech domů bývá často nesprávně přisuzován slunečnému počasí a dočasnému zvýšení teploty v průběhu dne. Pravým důvodem vzniku rampouchů, je ale odtávání sněhu díky teplu, které střechou uniká z vytápěného vnitřku domu. Rampouchy "rostou" nejvíce v noci, kdy je rozdíl teplot uvnitř a vně domu nejvyšší. Následující fotografie ukazují různé stavby, s různým množstvím a velikostí rampouchů, v přímé závislosti na množství tepla, která skrz střechy uniká.


Trvale obývaný starší dům po celkové rekonstrukci. Příčinou tvorby rampouchů je nedostatečná izolace střechy nad vytápěným podkrovím.


Obývaný starší dům bez výraznější stavebních úprav. Vznik rampouchů je opět nutné přičíst nedostatečná izolace střechy. Sníh držící se na vikýřích ukazuje tepelně izolační schopnost studené "minipůdy" pod střechou vikýře.


Obývaný dům postavený v druhé polovině dvacátého století. Příčinou tvorby rampouchů je zde nedostatečná izolace vytápěného podkroví. Do sněhové pokrývky střechy se výrazně propisují krokve, jako pruhy silnější vrstvy sněhu, protože dřevěné krokve vykazují lepší tepelně izolační vlastnosti než vlastní izolace střechy

Obývaný dvoupatrový objekt s nevytápěnou půdou a šikmou střechou bez izolace. Tvorbu menších rampouchů způsobuje teplo unikající z vytápěných podlaží do prostoru půdy.

Nevytápěná skladová hala. Rampouchy se netvoří, ačkoliv se jedná o velmi slunné místo, protože vnitřní prostor je nevytápěný.

Dočasně neobývaný starý dům s minimální tepelnou izolací střechy. Rampouchy se netvoří, protože v domě se v průběhu zimy vůbec netopí.