neděle 24. ledna 2010

Okapový žlab v rovině střechy


U domu s arkýřovým oknem byly zahájeny práce na pokládce střešní krytiny z titanzinkového plechu. Okapový žlab, od kterého pokládka krytiny začíná, bude zapuštěn do roviny střechy a přechodová hrana mezi plochou fasády a střechy nebude opticky rušena.

neděle 10. ledna 2010

Dům s římsou


Návrh rodinného domu na okraji Plzně. Jednoduchý kvádrový tvar zastřešený sedlovou střechou se odkazuje na místně tradiční architekturu. Střecha je v místech okapového žlabu zakončena výraznou římsou. V trojdělení jižní fasády svislými pásy s okny se zobrazuje vnitřní dispozice a touto fasádou se dům otevírá do zahrady, ke slunci. Povrch fasády přístavku garáže je materiálově odlišný od vlastního domu.

neděle 3. ledna 2010

Dům s arkýřovým oknem je ve vatě


Rodinný dům s arkýřovým oknem je zateplen a má osazena okna. Jako tepelná izolace byla použita minerální vata v tloušťce 30cm. Dům je nyní "obalen" difuzní fólií a svislé latě v pravidelném rastru ponesou vodorovný obklad z modřínových prken.