středa 2. prosince 2015

Rodinný dům ve strmém svahu


Místo stavby pro rodinný dům je výrazně svažitý pozemek v okrajové části Liberce, v místě kde začínají svahy Jizerských hor. Pozemek má jasný obdélníkový tvar s delší stranou ve směru svahu. Návrh domu se v co největší míře přizpůsobuje svažitému terénu a jeho orientaci vůči světovým stranám. Předpokládané zemní práce a terénní úpravy jsou minimální a většina plochy pozemku zůstane stavbou domu nedotčena.
Objem domu se skládá ze dvou, na sebe přímo navazujících, hranolů, které vzájemným umístěním vytvářejí půdorys ve tvaru písmene T. Každý z hranolů má odlišnou dispoziční náplň, konstrukci a rozdílný je i způsob založení obou částí domu.