pátek 10. května 2013

Centrum pro přírodu

Návrh nové multifunkční budovy občanského sdružení Čmelák, které se primárně zaměřuje na ochranu přírody. Budova je situovaná na místě ruin velké podhorské chalupy, kopíruje přesně její půdorys a využívá původní kamenné zdivo pro novou stavbu. Spoluautorem návrhu je Martin Hilpert.

pátek 3. května 2013

Začala rekonstrukce domu v Semilech

Tradiční rodinný dům z počátku minulého století již nevyhovoval novým majitelům svým rozvržením místností, kvalitou konstrukcí, technologií a i architektonickým vzhledem. Rozhodli se proto pro celkovou rekonstrukci.
Rekonstrukce zachovává původní obdélníkový půdorys a tvar zastřešení (sedlová střecha bez nadezdívky). Zcela nově je navržena vnitřní dizpozice, aby vyhovovala potřebám vícegeneračního bydlení. Bude obnoven původní vstup z ulice a kvůli novým místnostem bude změněno rozvržení a velikost oken. Jediným výrazným novotvarem vystupujícím na obou stranách střechy se tak stanou vikýře pro koupelnou a pracovnou.