středa 22. listopadu 2017

Přestavba chaty na rodinný dům

Dvoupatrovou chatu, která dlouhá léta sloužila jako zázemí pro rekreační tábor, koupil nový majitel se záměrem přestavět ji na trvalé bydlení. Stavebně i uživatelsky dožilá horní dřevěná část bude zbourána a zděný suterén poslouží jako podstava pro novou o něco málo větší nástavbu. Návrh se svým pojetím snaží zachovat něco z ducha původní prázdninové stavby.


neděle 12. listopadu 2017

Historické mapy

Volně dostupné mapy z různých období umožňují snadno a rychle zkoumat vývoj měst i krajiny. Výstupy bývají velmi zajímavé. Ukazuje se stálost starých cest jejichž trasa se příliš nemění.
Na mapách je zobrazena severní část Mladé Boleslavy s postupně rozrůstající se "Škodovkou". Červená hranice vymezuje městských hřbitov, který továrna postupně "pohltila".
V tomto semestru studenti prvního ročníku FUA hledají, ve svých návrzích, správnou formu pro hranici (zeď?), která by oba tak dva rozdílné světy vhodně oddělila.
 
 
 

neděle 12. března 2017

Malí architekti / Mali architekci

V únoru a březnu proběhli první dva dětské workshopy v rámci česko-polského projektu Malí architekti / Mali architekci. Na prvním si účastníci prohlédli historické centrum Jelení hory a v rámci druhého navštívili libereckou galerii Lázně. Odpolední aktivity pak tématicky navazovali na dopolední program. V Jelení hoře malí architekti vytvářeli modely historických domů a následující měsíc se v Liberci věnovali návrhům bazénů, koupališt a vodních parků.
Projekt Malí architekti / Mali architekci je celoroční a na každý měsíc je připraveno jedno setkání v Čechách nebo v Polsku s originálním, neopakujícím se programem.
Celý projekt je financován z fondu mikroprojektů programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Česká republika – Polsko 2014 - 2020.

pátek 3. února 2017

Rampouchy na střechách

Letošní zima bohatá na sníh přinesla i bohatou nadílku rampouchů na některých stavbách. Vznik rampouchů na koncích střech domů bývá často nesprávně přisuzován slunečnému počasí a dočasnému zvýšení teploty v průběhu dne. Pravým důvodem vzniku rampouchů, je ale odtávání sněhu díky teplu, které střechou uniká z vytápěného vnitřku domu. Rampouchy "rostou" nejvíce v noci, kdy je rozdíl teplot uvnitř a vně domu nejvyšší. Následující fotografie ukazují různé stavby, s různým množstvím a velikostí rampouchů, v přímé závislosti na množství tepla, která skrz střechy uniká.


Trvale obývaný starší dům po celkové rekonstrukci. Příčinou tvorby rampouchů je nedostatečná izolace střechy nad vytápěným podkrovím.


Obývaný starší dům bez výraznější stavebních úprav. Vznik rampouchů je opět nutné přičíst nedostatečná izolace střechy. Sníh držící se na vikýřích ukazuje tepelně izolační schopnost studené "minipůdy" pod střechou vikýře.


Obývaný dům postavený v druhé polovině dvacátého století. Příčinou tvorby rampouchů je zde nedostatečná izolace vytápěného podkroví. Do sněhové pokrývky střechy se výrazně propisují krokve, jako pruhy silnější vrstvy sněhu, protože dřevěné krokve vykazují lepší tepelně izolační vlastnosti než vlastní izolace střechy

Obývaný dvoupatrový objekt s nevytápěnou půdou a šikmou střechou bez izolace. Tvorbu menších rampouchů způsobuje teplo unikající z vytápěných podlaží do prostoru půdy.

Nevytápěná skladová hala. Rampouchy se netvoří, ačkoliv se jedná o velmi slunné místo, protože vnitřní prostor je nevytápěný.

Dočasně neobývaný starý dům s minimální tepelnou izolací střechy. Rampouchy se netvoří, protože v domě se v průběhu zimy vůbec netopí.