neděle 12. března 2017

Malí architekti / Mali architekci

V únoru a březnu proběhli první dva dětské workshopy v rámci česko-polského projektu Malí architekti / Mali architekci. Na prvním si účastníci prohlédli historické centrum Jelení hory a v rámci druhého navštívili libereckou galerii Lázně. Odpolední aktivity pak tématicky navazovali na dopolední program. V Jelení hoře malí architekti vytvářeli modely historických domů a následující měsíc se v Liberci věnovali návrhům bazénů, koupališt a vodních parků.
Projekt Malí architekti / Mali architekci je celoroční a na každý měsíc je připraveno jedno setkání v Čechách nebo v Polsku s originálním, neopakujícím se programem.
Celý projekt je financován z fondu mikroprojektů programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Česká republika – Polsko 2014 - 2020.