úterý 30. prosince 2014

Rodinný dům na okraji Liberce

Stavebníci zakoupili pozemek pro svůj rodinný dům na okraji velkého města v severních Čechách. Ulice v této části města končí u paty horského hřebene, na hranici města a divočiny. Začátek divoké přírody zde jasně vymezuje okraj smrkového lesa, který pokrývá celé horský hřbet.
Původní majitel rozdělil, z důvodu lepší prodeje, velký pozemek na dva díly. Vznikly tak stavební parcely přibližně stejné plochy, ale rozdílného tvaru. Jedna s ideálním obdélníkovým tvarem a druhá s půdorysem trojúhelníka a s úředně omezenou možností stavět při celém jižním okraji.   Mladí manželé s dětmi se stali majiteli druhého, trojúhelníkového  pozemku, který se z hlediska stavby domu jevil komplikovanější.  Louka, bez vzrostlých stromů, ale slibovala téměř neomezené tvarování půdorysu domu a jeho umístění na pozemek.
Navrhovaný dům má půdorysný tvar postavený v základě na obdélníku s delší stranou orientovanou s hranicí pozemku. Všechny obytné místnosti jsou v souladu s orientací domu navržené u jižní, osluněné fasády. Naopak pomocné místnosti jsou umístěny k severní straně spolu se zádveřím a vstupem. Orientace fasád ke světovým stranám se projevuje i ve velikosti okenních otvorů. Na jižní straně se dům do zahrady otevírá velkými okny a prosklenou stěnou obývací pokoje, na severní straně jsou okna o velikosti nezbytné k prosvětlení místností zde situovaných. Osamocené okno v západní fasádě nabízí panoramatický výhled na město z hlavní obytné místnosti domu. 
Celým dům je přízemní a bez jakéhokoliv využití prostor pod sedlovou střechou. Neobývaná půda umožňuje stavbu jednoduché konstrukce krovu a volný provětrávaný prostor podkroví bude mít pozitivní vliv na vnitřní klima domu.
Vlastní rodinný dům doplňuje kryté parkovací stání s kolnou pro skladování nejrůznějších věcí potřebných k údržbě domu a zahrady.