pátek 10. prosince 2010

Dřevěný obklad přízemního domu


Jižní fasáda přízemního domu nedaleko Mladé Boleslavi je již větší části obložena dřevěný obkladem z modřínových fošen. Akustická izolace příček vkládaná do dřevěné konstrukce již vymezuje jednotlivé místnosti.

čtvrtek 25. listopadu 2010

O zadání

Zadání návrhu rodinného domu architektovi je souborem důležitých informací, které by měly více či méně přesně popsat představu budoucího bydlení stavebníků. Bez podrobného a důkladně promyšleného zadání domu je smysluplná práce na návrhu téměř nemožná. Čím přesnější a podrobnější zadání je, tím lepší lze očekávat výsledek, který bude v budoucnu potvrzen spokojeností obyvatel nového domu.
Zadání má různou formu od ústně sdělené představy při osobních schůzkách přes text, přesně definující počet členů rodiny, účel a velikost místností, sklon střechy, barvu omítky až po náčrty půdorysů, které si stavebníci sami připraví. Od kreslení vlastního návrhu investory spíše zrazuji, abych je zbavil frustrace z neúspěšného boje s dlouhými chodbami nebo příliš strmým schodištěm do patra. Právě na architektovi je, aby zhmotnil i tak protikladné požadavky jako je velký a nerušený výhled do zahrady a současně obyvatele uvnitř domu uchránit před pohledy sousedů a kolemjdoucích. Nejlepší pro mě je, pokud mi klienti sdělí své požadavky formou stručného textu, ve kterém popíšou svoji představu o budoucím bydlení.
Zadání by mělo obsahovat údaje přesně vyčíslitelné, počet členů budoucí domácnosti, jestli má být dům přízemní nebo patrový, kolik aut bude rodina parkovat v garáži a v neposlední řadě také kolik by dům měl stát. Velikost konkrétního pokoje přitom nemusí být dána pouze dvěma rozměry, ale třeba požadavkem, že se do pokoje musí pohodlně vejít starožitný příborník po prababičce nebo promítací plátnu pro filmové večírky s přáteli. Již pro počáteční návrh potřebuji znát i takové detaily, jakým způsobem budou obyvatelé topit krbových kamnech. Budou ochotni a schopni každoročně připravovat dřevo pro denní topení nebo budou v krbu oheň zapalovat pouze při víkendovém posezení u vína a dřevo si koupí u pumpy?
V zadání by se měli stavebníci pokusit popsat i těžko vyčíslitelné vlastnosti navrhovaného domu, pocity z celkového bydlení v domě, atmosféru jednotlivých místností nebo třeba náladu zahrady v zimě.
Stejně jako se vyvíjí můj návrh, vyvíjí se i zadání stavebníků. Opakovaně se setkávám se stejnými reakcemi na počáteční návrh, který bývá přijat velmi vřele a klienty vyhodnocen jako ten nejlepší a jediný možný. Za týden již potřebuje několik drobných změn a o dva týdny později výrazné přepracování, protože jeden z manželů nechce spát v přízemí a druhý chtěl mít doma saunu, o čemž ten druhý dosud neměl ani potuchy.
S postupem času nabírají informace o požadavcích na budoucí bydlení velmi důvěrného charakteru, a je proto je třeba s nimi odpovídajícím způsobem zacházet. Nedílnou, avšak velmi přínosnou součástí konzultací, jsou drobné rozbroje klientů, kterých bývám jako architekt svědkem a které souvisejí s rozdílnými pohledy na společné bydlení v novém domě.
Dobře prodiskutované zadání umožňuje také odolat tlaku nejbližšího okolí, které návrh vysněného domu zkritizuje nebo i zatratí, neohlížeje se na čas, který s návrhem architekt i investoři strávili. Odbornost "kritiků" většinou bývá podložena třicetiletým bydlením v panelovém domě (ví tedy co je pro bydlení třeba) nebo stavbou garáže a chaty (ví jak nejlépe a z čeho stavět).
Pokud architekt správně pochopí potřeby investora a najde s klienty společnou cestu, nestojí na jejím konci pouze nový dům, ale hlavně jeho spokojení obyvatelé, ke kterým bývá architekt zván už ne jako odborník, ale jako host nebo dokonce rodinný přítel.

Psáno pro časopis Dřevostavby 6/10

čtvrtek 18. listopadu 2010

Krov na domě s krytou terasouDům s krytou terasou dosáhl nejvyššího bodu a podle tradice nastal čas umístit na krov májku.

čtvrtek 11. listopadu 2010

Ze stavby přízemního domuPár fotografií ze stavby přízemního rodinného domu. Exteriér pomalu nabýva finální podoby, chybí pouze dřevěný obklad jižní a severní fasády. V interiéru probíhá dotěsňování před blížícím se blowerdoor testem.

úterý 2. listopadu 2010

Mapa realizovaných staveb


Na popud jednoho z budoucích (možná) klientů, který si chtěl na vlastní oči prohlédnout realizované stavby, jsem připravil mapu realizovaných staveb pomocí služby Google mapy.

pátek 1. října 2010

Pasivní domy 2010


Mezinárodní konference Pasivní domy 2010 proběhne druhý říjnový týden v Brně již po šesté. Na programu jsou dva dny přednášek, výstav a setkání jejichž společným tématem jsou energeticky úsporné stavby. Na přednášce a ve sborníku se objeví i Rodinný dům, který svým návrhem a provedením splňuje standardy pasivního domu.

neděle 26. září 2010

Přízemní dům má střechu


Přízemní dům realizovaný nedaleko Mladé Boleslavi má střechu i s krytinou. Na pultovou střechu je použit titanzinkový plech z předzvětralou úpravou, plochá střecha zastřešující zbývající část bude ozeleněna.

středa 22. září 2010

Základy v dlažbě


Při archeologickém průzkumu Frýdlantského náměstí se podle očekávání našly základy staré radnice. Omezené finanční prostředky a i předpokládaný provoz na náměstí neumožňují prezentovat odhalené vykopávky přímo. Základy radnice se proto objeví pouze v "grafice" nové dlažby. Nad vybranými základy staré radnice budou vydlážděny pásy z původní čedičové dlažby, která byla před zahájením stavebních prací sejmuta a uložena na skládku. Na webových stránkách města jsou ke shlédnutí fotografie ukazující základy odhalené archeology z výšky požárního žebříku. Pro "promítnutí do dlažby" byly vybrány základy pouze z určitých časových period.

čtvrtek 2. září 2010

Fotografie Domu s arkýřovým oknem


Fotografie Domu s arkýřovým oknem z objektivu Aleše Jugmanna vznikly na jaře tohoto roku těsně pod dokončení fasády a střechy. V současné době již fasáda ztratila svoji "čerstvost" a začíná pomalu získávat patinu. Za několik let by měla mít stejný odstín jako modřínová fasáda ateliéru velmi známého švýcarského architekta. Ostatní se povětrností bohužel již nezlepší :)

pondělí 30. srpna 2010

Speciál E15 o střešních zahradách


Příloha pražského ekonomického deníku E15 Korporátní reality a stavby byla věnována střešním zahradám. Součástí byla i anketa s otázkami týkající se právě zelených střech.

pátek 20. srpna 2010

Jednopodlažní, ale ne bungalovPro jednopodlažní domy se v Čechách vžilo označení bungalov a to přesto, že mnohé, z takto nazývaných staveb, mají k původnímu bungalovu hodně daleko. Bydlení v jedné úrovni je přesto mezi investory velmi oblíbené a bezbariérovost bývá často hlavním bodem zadání při navrhování rodinného domu.
Na konci letošních prázdnin začala stavba jednopodlažního rodinného domu nedaleko Mladé Boleslavi. Jedná se o přízemní dům bez jakýchkoliv výškových bariér v interiéru, pouze u vstupu najdeme několikacentimetrový schod. Výhodná orientace pozemku umožnila umístit všechny obytné místnosti podél jižní fasády s okny do zahrady a naopak nepobytové prostory (s vyjímkou kuchyně a jídelny) mají okna na sever do ulice. Rozdělení vnitřního uspořádání se projevilo i v hmotovém tvaru. Pod pultovou střechou jsou situovány pokoje a ložnice a plochá střecha (bude zatravněna) zastřešuje koupelny, technickou místnost, zádveří atd. Okna na jižní fasádě jsou kryta výrazným předsazením střechy (slunolamem) pod kterým je skryta i terasa u obývacího pokoje.
PS: Stručnou a jasnou charakteristiku bungalovu nabízí wikipedia.

čtvrtek 5. srpna 2010

Dokončování


Dokončovací práce u Domu s arkýřovým oknem jsou v plném proudu. Probíhá montáž kuchyně na finální podlaze z dubových vlysů. V těsném okolí domu se upravuje terén pro založení zahrady.

sobota 10. července 2010

Horská vila


Návrh rodinného domu v centrální části horské obce Bedřichov v Jizerských horách. S ohledem na umístění pozemku v rámci obce, u hlavní komunikace a v sousedství větších staveb hotelů a penziónů jsme zvolili formu a velikost, které nedopovídá charakteru tradiční zástavby, ale pouze se na ni volně odkazuje. Požadavky investora na prostor a funkční uspořádání domu jsme zpracovali do formy domu, který jsme si pojmenovali "Horská vila".
Koncepční studie domu vznikla na základě vyzvané soutěže a spoluautorem architektonického řešení je kolega Jiří Žid.

pondělí 28. června 2010

Zahájena stavba domu s krytou terasou

V těchto dnech byla zahájena stavba rodinného domu na okraji Liberce. Úzký pozemek, jeho orientace k jihu a výhled na panoráma s Ještědem předurčily obdélníkový tvar domu a rozmístění místností. Všechny obytné místnosti jsou situovány podél osluněné fasády s výhledem do zahrady. Do půdorysu přízemí vstupuje krytá nika s terasou, která přímo navazuje na jídelnu uvnitř domu. Výrazně prosklená fasáda v přízemí umožňuje kontakt se zahradou a výhled na Ještěd.


pondělí 21. června 2010

Městské zásahy Praha 2010

Městské zásahy jsou zjednodušeně řečeno soubor architektnických návrhů veřejného prostoru, které nikdo neobjednával (a ani neplatil) a vznikly čistě z popudu jejich autorů. Osm desítek projektů ukazuje úpravu nebo nové řešení veřejných míst po celé Praze. Všechny návrhy jsou k vidění v galerii DOX do 8. srpna.
S kolegy Jiřím Židem a Jiřím Janďourkem se prezentujeme Zásahem do Černého mostu.


Zásah do Černého mostu

Pro městský zásah jsme si vybrali konečnou metra na Černém mostě a jeho okolí představující pro nás obyvatele severních a východních Čech vstupní bod do Prahy.

Černý most je místem kde jsou situovány konečné stanice městské i dálkové dopravy včetně záchytných parkovišť a ačkoliv se jedná o městskou strukturu zbudovanou v nedávné době problémů zde spatřujeme několik.

Funkce jsou zde rozloženy do více úrovní a chodci se tak musejí pohybovat napříč těmito úrovněmi. Současný stav neposkytuje příliš kultivované prostředí pro lidi kteří zde tráví i poměrně dlouhý čas. Nedostatečná je nabídka restaurací, obchodů i odpočinkových míst.

Místo se chová naprosto periferně ačkoliv z našeho pohledu představuje jedno z lokálních center města. Okolní zástavba je nedokončená a po výstupu z metra návštěvníka nic neupozorňuje, že jedná významné místo. Poslední rovina našich úvah byla vedena zejména v symbolické rovině. Všichni přijíždějící po čtyřproudé komunikaci nejsou nijak upozorněni , že se již nacházejí na území hlavního města.

V našem návrhu se snažíme lépe rozložit funkce a pro vozy v rámci jedné úrovně. Výstupy a nástupy do vozů metra a všech autobusů proto umisťujeme do jedné úrovně. Díky kolejím metra nemůžeme dosáhnout „bezbariérovosti“, ale vytváříme tak alespoň prostor přehlednější a lepší na orientaci. Stávající autobusové nádraží pro dálkové i místní autobusy bude využito jako podzemní parkoviště. Zahuštění zástavby vytvoří centrum a s větším hustotou obyvatel přijde i větší nabídka služeb jak pro místní obyvatele a návštěvníky Prahy, kteří Černý most využívají jako vstupní most do města. Navržená budova přemosťuje v místě komunikaci a kromě spojovací funkce vytváří symbolickou bránu při vstupu do města – Černý most.