pátek 27. února 2015

Přístavba k sokolovně ve Vysokém Mýtě

Rozlehlá zahrada sokolovny ve Vysokém Mýtě umožňuje výstavbu další potřebné sportovní haly. Navržená samostatná hala s půdorysem obdélníku je orientována rovnoběžně se budovou stávající sokolovny. Maximálně tak využívá plochu, která je omezena odstupovými vzdálenostmi od staveb, od hranic pozemků nebo od vzrostlých stromů.

Jedná se jednoduchou stavbu ve tvaru kvádru s plochou střechou a stojící na soustavě ocelových sloupů ve výšce přibližně 3m nad okolní zahradou. Hala je přístupná přes spojovací krček ze suterénu sokolovny. Výškový rozdíl překonává schodiště, které je umístěno v krčku. Nová hala je navržená jako ocelová konstrukce s lehkým obvodovým pláštěm a s přírodními materiály použitými na vnitřním i vnějším povrchu pláště. Hala je přirozeně osvětlena pásovým oknem, které probíhá pod střechou po celém obvodu stavby. V severní stěně haly je navrženo čtvercové okno s výhledem na hřeben nedalekých Vinic, oblíbeného výletního místa obyvatel Vysokého Mýta.
V prostoru pod sportovní halou je navrženo veřejně přístupné archeologické naleziště a stavba nad ním vytváří jeho zastřešení.  Ve své spodní části je ocelová konstrukce po celém opláštěná systémem svislých lamel, které umožňují přístup světla i vzduchu do prostoru celého naleziště. Archeologické naleziště je přístupné samostatným vchodem ze zahrady.
Kuželna je stávající stavba, která již nevyhovuje svému účelu velikostně, provozně ani stavebně. Na stejném místě je navržena přízemní novostavba kuželny se třemi drahami a potřebným zázemím. Nová kuželna je půdorysně větší a součástí je i malá kavárna situovaná naproti hlavnímu vstupu do sokolovny.
V parkánové zdi probíhající po severní straně zahrady sokolovny se nachází na úrovni pěší promenády vstup. Je navrženo propojení zahrady a promenády pomocí schodiště, které vychází na povrch zahrady a ústí do vstupu v parkánové stěně.

spolupráce: Wojciech Lesiak, Gliwice