úterý 10. listopadu 2015

Studie retenční nádrže v horách

Studie nové retenční nádrže na hřebenech příhraničních hor, v nadmořské výšce blížící se 1000m. Do sypané hráze je zakomponována turistická útulna, která má nahradit stávající jednoduchou dřevěnou stavbu stejného účelu. Protáhlý půdorys útulny ve tvaru kapky vychází z geometrie hráze. Dlouhá lavice podél zadní stěny umožňuje nerušený výhled do krajiny všem, kteří se do "jeskyně" se skleněnou stěnou uchýlí.