pondělí 11. května 2015

Rodinný dům nad údolím


Místem stavby je ves položená na březích malé říčky, která vytvořila dlouhé a mělké údolí. Příbřežní partie jsou souvisle zastavěny po obou stranách řeky. Pozemek zvolený pro stavbu domu se nachází ve horní části údolí. V lokalitě je dokončena parcelace, která rozdělila dosud nezastavěné území na jednotlivé pozemky určeně výhradně pro stavbu rodinných domů a ty zde začínají pozvolna vyrůstat. Pozemek, určený pro stavbu rodinného domu, má výrazně obdélníkový tvar se zkosenou dolní stranou. Dům je situován v dolní části parcely s dobrou návazností na obecní komunikaci, která vede při jeho dolní straně. Tvar terénu umožnil umístit na pozemek dvoupodlažní dům s výstupy přímo na terén z obou podlaží.
Podlažní členění stavby maximálně využívá tvaru terénu a výsledkem je návrh domu s bydlením umístěné v jedné (horní) rovině a parkováním v suterénu. Prostory v obou výškových úrovních nejsou uvnitř domu nijak propojeny, ale jejich spojení zajišťuje venkovní schodiště kryté výrazným přesahem střechy.
Dům má půdorys pravidelného obdélníka s nikami narušujícími přísnou geometrii elementárního tvaru.  V místě nik jsou navrženy vstupy do domu a velká nika u hlavního vstupu plní současně i funkci kryté terasy. Hlavní i doplňkové vstupy v nikách jsou kryté přesahem střechy, která si zachovává půdorys obdélníku bez jakéhokoliv narušení tvaru.
Jednoduše koncipovaný půdorys domu rozděluje po délce krátká chodba se vstupy do pokojů na jedné straně a pomocných místností na straně druhé. Dětské pokoje mají díky tvarování terénu okna vysoko nad zemí na rozdíl od ostatních místností domu, které jsou přístupné z úrovně terénu.
V západní polovině domu ústí středová chodba do hlavního obytné místnosti, která v sobě spojuje funkci kuchyně, jídelny a obývacího pokoje. Z této místnosti je přímo přístupná ložnice rodičů s vlastní oddělenou koupelnou a malou šatnou. Suterén domu je vyhrazen pro parkování auta, skladování a je zde umístěna i samostatná technická místnost.
Tvar zastřešení pultovou střechou vychází z konstantního sklonu terénu celého pozemku. Nízké podkroví není nijak využíváno, ale jeho volný provětrávaný prostor pomáhá zlepšovat vnitřního prostředí domu.
 Zastavěná plocha: 163 m2 (pouze vlastní dům bez teras a bez zpevněných ploch)
Užitná podlahová plocha: 165 m2 (bez terasy)
Obestavěný prostor: 754 m3