úterý 20. prosince 2011

Parková úprava okolí kostela

Hlavním motivem navrhovaných úprav je jasné definování prostoru v okolí kostela. K vymezení této plochy je použito tradičního prvku zdi. Kruhový půdorys kamenné zdi vychází z tvaru terénní plošiny plošiny, na které je kostel situován. Oblouková zeď neobepíná celý kostel, ale na západní straně přechází v již vzrostlý živý plot, který má stejný půdorysný (obloukový) tvar.

Kamenná zeď je v několik místech přerušena, aby byl v místě přerušení umožněn výhled z parku a naopak z vnějšku bylo možné spatřit některé významné architektonické prvky kostela. Přerušení jsou vyplněna kovanou mříží. Areál kolem kostela je navržen jako uzavíratelný díky dvojici bran. Vhodná poloha bran umožňuje průchod pro pěší, kteří si tak mohou zpříjemnit a současně zkrátit cestu do centra obce a zpět. Okružní zeď kopíruje ve stejném tvaru i cesta pro pěší se zpevněným povrchem z barevného hutněného perku.

Součástí okružní stěny jsou kryté lavičky nabízející sezení a odpočinek v klidné prostředí. Jako doplněk parku je navržena sochařská výzdoba symbolizující zastavení křížové cesty. Parková plocha bude dále vhodně doplněna keři a dřevinami menšího vzrůstu.

Model byl vytvořen metodou 3d tisku do prášku.

spolupráce: Jiří Žid

foto modelu: Aleš Jungmann

úterý 6. prosince 2011

Fotografie přízemního domu po dokončeníFotografie přízemního domu, které byly pořízeny těsně po dokončení exteriéru stavby. Generálním dodavatelm stavby byla firma PENATUS.

úterý 29. listopadu 2011

Pomník obětem válkyNávrh rekonstrukce pomníku obětem 1. světové války v menší sudetské obci plně využívá podstavce z původního pomníku odstraněného v roce 1947. Dle požadavků zadavatele má nově pomník připomenou i oběti dalších válečných konfliktů na Českém území.
Na plošině, v místě osazení původního podstavce se sochou vojáka, jsou vztyčeny čtyři ploché sloupy z kamene. Sloupy jsou provrtány pravidelným rastrem otvorů v celé čelní ploše. Otvory jsou osazeny světly s odděleným zapojením a samostatné rozvěcení jednotlivých světel tak umožňuje zobrazení „digitálních“ číslic. Čtyři čísla na čtyřech pylonech tak umožňují zobrazit letopočet. Rok začátku nebo konce válečného konfliktu se mohou zobrazovat postupně nebo náhodně podle předvoleného algoritmu.
Samotné kamenné sloupy nejsou pouze „světelnou deskou“, ale proporce sloupů odpovídají lidské postavě a proto i otvor - průstřel v hmotě pylonu přidává další symboliku na pomníku obětem války.

úterý 22. listopadu 2011

Trojpodlažní rodinný důmPro stavbu domu je k dispozici větší pozemek s půdorysným tvarem protáhlého obdélníka, který je kvůli tvaru terénu obtížně zastavitelný. Parcela je vlastně svažující se "rokle" zarostlá vzrostlými stromy a s ne úplně výhodnou orientací k východu. Jako místo nejvíce vhodné ke stavbě domu byl vybrán horní okraj pozemku, který je dostatečně osluněn a současně zde vede i komunikace místní uliční sítě.
Obtížně stavební podmínky daly vzniknout návrhu rodinného domu s malou půdorysnou stopou a s bydlením rozloženým do třech výškových úrovní.
Dům je navržen na půdorysu obdélníka o rozměru cca 6 x 8m s vyjímkou nejnižšího podlaží, které se uskočením mění na čtverec. Zastřešení pultovou střechou skloněnou ve směru svahu představuje jednoduchý a levný způsob zastřešení, princip který se projevuje v celé koncepci domu.
Horní hrana svažitého pozemku nabízí jen velmi málo rovné plochy pro venkovní pobyt a navíc je v těsné blízkosti komunikace. Plochu zahrady zvětšuje rozlehlá terasa obepínající dům ze dvou stran.
Přízemí domu je vstupním podlažím do domu a spolu s místnostmi technického a sociálního zázemí se zde nachází i prostorná kuchyně s jídelnou. První podlaží má sníženou výškou stropu na 2,2m, která napomáhá jednodušší dostupnosti druhého podlaží. Dveře v prosklené stěně jídelny umožňují přímý výstup na terasu.
Ve druhém podlaží je umístěn obývací pokoj, ložnice rodičů a pracovna. Obě podlaží sceluje do jednoho prostoru světlík nad jídelním stolem. Obyvatelé domu pobývající v obou podlažích tak zůstávají ve vizuálním i akustickém spojení.
Poslední podlaží pod skloněnou střechou je vyhrazeno dětským pokojům, které jsou doplněny malou koupelnou a šatnou.
S ohledem na komplikované zakládání na hraně prudkého svahu byla jako nosná konstrukce zvolena dřevostavba. Dva druhy systémů zakládání, betonové pasy a patky s ocelovými sloupy, jsou rovněž reakcí na složitý tvar terénu v místě stavby.

středa 16. listopadu 2011

Dům s terasou na nároží má krov


Pokračuje stavba rodinného domu s nárožní terasou. Tesaři zahájili tento týden práci na krovu pultové střechy. Výrazný přesah střechy na jižní straně přispívá k většímu krytí terasy situované na jihozápadním nároží domu a současně bude přesah zamezovat přehřívání místností v horním podlaží letním sluncem.

pondělí 24. října 2011

Obklad fasády


Fotky již téměř zcela obložené uliční fasády rodinného domu s krytou terasou. Fasáda je obložena vodorovně kladenými profily ze severské borovice s úpravou (tepelnou) thermwood.

neděle 25. září 2011

Frýdlantské náměstí předáno veřejnostiV sobotu 24. září bylo po dvou letech rekonstrukce předáno náměstí T.G.M. ve Frýdlantu obyvytelům města. Jako poslední byla dokončena a zprovozněna kašna spolu s novým podstavecem pro sochu Albrechta z Vladštejna, která byla umístěna na původní kašně zbourané v padesátých leteh minulého století.

pátek 16. září 2011

Rodinný dům s rohovým oknem

Návrh rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu vznikal dlouhou dobu. Komplikace spojené s napojením pozemku na inženýrské sítě poskytly projektu dostatek času. Po několika postupně zmenšujících se variantách dospěli investoři a architekt k podobě domu, který by měl splňovat všechny prostorové nároky mladé rodiny, a současně nepřetížit její rodinný rozpočet.

Zastavěná plocha 91 m2, užitná plocha 149 m2, obestavěný prostor 665 m3.

středa 7. září 2011

Osazení kašny na Frýdlantském náměstí


Úspěšně proběhl převoz a osazení kašny na Frýdlantském náměstí. Žulové tělo kašny je složeno ze čtyřech stejných částí, které jsou k sobě slepeny. Přesné urovnání do vodorovné polohy umožňují rektifikační šrouby osazené po obvodu kašny. Po přesné rektifikaci a napojení na technologii proběhne zkušební provoz a následné dokončení dlažeb v okolí kašny.

pátek 2. září 2011

Instalace podstavce sochy Valdštějna


Dnes proběhl převoz a instalace podstavce pro sochu Valdštejna na Frýdlantském náměstí. Perforace žulového podstavce otvory kulatého průřezu vytváří průhledy na části domů lemujících náměstí.

sobota 20. srpna 2011

Zahájena stavba domu s rohovou terasou


Po více jak čtyřech letech od prvotního návrhu (studie 2007) začala stavba rodinného domu s rohovou terasou. Komplikované stavební řízení spojené s odvoláním posunulo začátek stavby tohoto domu na okraji Liberce do těchto dní. Ne úplně ideální podmínky pro stavbu na úzkém a svažitém pozemku jsou bohatě vykoupeny souvislým výhledem na panorama Ještědského hřebene ze všech obytných místností domu.

úterý 2. srpna 2011

Směnárna
Návrh typového stánku pro finanční služby do nákupních center. Tvar malé stavby je volně inspirován číslem 1, které se nejvýrazněji uplatňuje v levém nebo pravém pohledu na stánek s šikmou střechou a kšiltem vystupujícím z čelní stěny. Funkce stánku a požadavky na bezpečnost neumožňují otevřenost, jaká je u podobných staveb obvyklá. Oblé zakončení zadní strany stánku změkčuje pohled na prázdné stěny "bez oken" a současně oblý tvar podtrhuje důležitost čelní strany.

neděle 31. července 2011

Bytový dum v proluce


Koncepční návrh bytového domu do centra města. Velmi malý pozemek (méně než 100m2) nutil od začátku šetřit místem a postupovat při návrhu domu velmi racionálně. Přesto současná podoba domu nabízí dva standardní byty, jeden nadstadardní, mezonetový a pro každý byt je k dizpozici jedno nebo dvě parkovací stání a sklepní kóje.
Spoluautorem návrhu je Jiří Žid.

středa 13. července 2011

Dva domy v rokli


Úvodní, hmotový návrh dvojice rodinných domů na obtížně zastavitelném pozemku pro dva sourozence. Malá roklina se vzrostlými stromy nabízí klidné místo pro bydlení. Nevýhodná orientace rokle ke světovým stranám a silnice pro přístup v nejvyšším místě svažitého pozemku určily umístění obou domů na horním okraji pozemku.

sobota 4. června 2011

Vlajkosláva
Na Frýdlantském náměstí byla před tradičními Valdštejnkými slavnostmi dokončena vlajkosláva. Čtveřice sloupů z modřínového dřeva "vyrůstá" z plotny vyskládané z litinových plátů. Vlajkosláva tak pomáhá vymezit slavnostním prostor před budovou radnice, který je protikladem "parčíku" na opačné straně náměstí.

sobota 16. dubna 2011

Dům s rohovým oknem


Návrh rodinného domu na půdorysu písmene L na okraji Liberce. Pro stavbu domu byl investory vybrán mírně svažitý pozemek výhodně orientovaný k jihu a s krásným výhledem na panorama Ještědské hřebene. Hmota a tvar domu přirozeně cloní venkovní terasu a její obyvatele od okolní zástavby. Část terasy je kryta vlastním domem (umístěna do niky) a umožní tak majitelům domu její delší využití v průběhu roku. Svažitost terénu se v interiéru domu projevuje dvěma výškovými úrovni přízemí a zvýšenou výškou obvývacího pokoje.

úterý 29. března 2011