úterý 27. ledna 2015

Rodinný dům za humny (města)

 
Z pozemků bývalé zemědělské usedlosti na okraji Liberce byly odděleny samostatné parcely a rozprodány pro výstavbu rodinných domů. Jeden z posledních volných pozemků je skrytý za stodolou v místech, které by asi původní hospodář nazýval humny. Po průchodu úzkou cestou mezi ploty okolních zahrad se místo otevře do zahrady s otevřeným výhledem na Ještědský hřbet a s několika vrostlými stromy na po jejím okraji.
Charakter původní krajiny, s osamocenými statky, se v průběhu posledních několika desetiletí ztratil. Tato okrajová část Liberce je dnes už také hustě zastavěna převážně samostatnými rodinnými domy. Návrh domu se nesnaží vycházet z původní architektury v místě, ale jeho tvar a vnitřní uspořádání modelovaly přednosti a omezení pozemku.
Lichoběžníkový půdorys parcely a její orientace ke světovým stranám předurčily tvar přízemního domu. Dům založený na půdorysu široce rozevřeného písmene U dal vzniknout terase kryté ze střech světových stran a otevřené k jihu. Hmota domu obepínající plochu terasy chrání své obyvatele nejenom před povětrností, ale také je skrývá před zraky sousedů z domů postavených na okolních pozemcích.
Všechny místnosti určené pro pobyt a nebo odpočinek budoucích obyvatel domu jsou orientovány do terasy. Naopak prostory, ve kterých se nikdo dlouhodobě zdržovat nebude jsou umístěné na opačné straně domu než je prosklená fasáda sousedící s terasou. Plocha terasy se tak v budoucnu stane další místností domu a výrazně ho tak zvětší.
Dům dělí pozemek na dvě části nestejné velikosti a rozdílného účelu. První část v místě jediného přístupu na pozemek je určena pro parkování majitelů domu a jejich návštěv pod krytým stáním. Stání je doplněno kolnou pro skladování nářadí a sportovních potřeb. Druhá část pozemku plynule navazující na terasu zůstane nezastavěna a bude využívána jako zahrada.

sobota 17. ledna 2015

Rodinný dům s ateliérem a dílnouMístem stavby rodinného domu je osada na okraji Turnova. Na pozemku stojí malý rodinný dům bez valné architektonické hodnoty a ve špatném stavebním stavu.
Přímo na místě stávající stavby, který bude asanována, je navržen nový rodinný dům. Novostavba si z původního domu zachovává umístění a orientaci na pozemku, mírný sklon sedlové střechy a výšku. Plánovaná novostavba přesahuje půdorys původní malého domu přibližně dvojnásobně.
Požadavkem stavebníků bylo spojit do jednoho domu bydlení a prostory pro práci. Výsledkem je funkčně rozdělený dům na dvě části, obytnou a pracovní. Část určená pro bydlení má dispozici odpovídající potřebám standardní čtyřčlenné rodiny. Druhá část domu, určená pro práci, v sobě skrývá výtvarný ateliér v patře a dílnu v přízemí. Obě části domu spojuje vstupní a schodišťová hala s prosklenou stěnou ustoupenou od čelní fasády. Odsazení stěny haly od čelní fasády vytváří ze tří stran krytou terasu. Obě části domu, včetně vstupní haly a terasy, jsou zastřešeny sedlovou střechou s mírným sklonem. Schodiště umístěné ve vstupní hale propojuje obě části domu ve vertikálním i horizontálním směru. Pod celou plochou vstupní haly je dům podsklepen.
Funkční rozdělení domu se projevuje i v materiálu použitém na finální povrch fasády. Obytná část je omítnuta omítkou s přírodním povrchem a ateliér s dílnou je obložen svislým dřevěným obkladem.