úterý 20. prosince 2011

Parková úprava okolí kostela

Hlavním motivem navrhovaných úprav je jasné definování prostoru v okolí kostela. K vymezení této plochy je použito tradičního prvku zdi. Kruhový půdorys kamenné zdi vychází z tvaru terénní plošiny plošiny, na které je kostel situován. Oblouková zeď neobepíná celý kostel, ale na západní straně přechází v již vzrostlý živý plot, který má stejný půdorysný (obloukový) tvar.

Kamenná zeď je v několik místech přerušena, aby byl v místě přerušení umožněn výhled z parku a naopak z vnějšku bylo možné spatřit některé významné architektonické prvky kostela. Přerušení jsou vyplněna kovanou mříží. Areál kolem kostela je navržen jako uzavíratelný díky dvojici bran. Vhodná poloha bran umožňuje průchod pro pěší, kteří si tak mohou zpříjemnit a současně zkrátit cestu do centra obce a zpět. Okružní zeď kopíruje ve stejném tvaru i cesta pro pěší se zpevněným povrchem z barevného hutněného perku.

Součástí okružní stěny jsou kryté lavičky nabízející sezení a odpočinek v klidné prostředí. Jako doplněk parku je navržena sochařská výzdoba symbolizující zastavení křížové cesty. Parková plocha bude dále vhodně doplněna keři a dřevinami menšího vzrůstu.

Model byl vytvořen metodou 3d tisku do prášku.

spolupráce: Jiří Žid

foto modelu: Aleš Jungmann

úterý 6. prosince 2011

Fotografie přízemního domu po dokončeníFotografie přízemního domu, které byly pořízeny těsně po dokončení exteriéru stavby. Generálním dodavatelm stavby byla firma PENATUS.