pátek 29. srpna 2014

Dům mezi chalupami


Pozemek určený pro stavbu rodinného domu je situován na okraji většího města mezi dvě původní stavby, podhorské chalupy. Další domy s původním vzhledem se v místě nezachovaly, ale poměrně dobře je zachováno urbanistické schéma domů s půdorysem obdélníka orientovaných kolmo k ulici, připomínající "jednostrannou" lánovou ves
Z původní zástavby vychází i půdorysný tvar navrhovaného domu, výrazný obdélník, orientovaný kolmo na komunikaci. Hmotový tvar domu je přímo inspirován původními obytnými stavbami o jednom podlaží a zastřešenými sedlovou střechou
Rodinný dům je situován co nejblíže k severnímu okraji pozemku, tak aby osluněná část zahrady byla co největší (nejširší). Současně je v této pozici dům stejně vzdálen od obou sousedních staveb a přirozeně tak zaplňuje volný prostor oběma chalupami. Navrhovaný dům v daném místě vyplňuje místo s historicky širším pozemkem, proluku.

Navrženým dům je dvoupodlažní s neobytným podkrovím. Suterén, který není pod celým horním podlažím, je vyhrazen pro garážování auta, hlavní vstup do domu a nezbytné technické zázemí domu. Patro je pak plně vyhrazeno pro pobyt obyvatel domu. Malá výška místností v suterénu umožňuje optimální zasazení domu do terénu. Garáž s dalšími prostory v suterénu jsou na úrovni příjezdové komunikace a patro domu je ve výšce terénu hlavní plochy zahrady přiléhající z jižní strany. S výjimkou přístupových ploch ke garáži a vstupu, tak není potřeba výrazně měnit tvar původního terénu pozemku.

K příchozím z ulice se dům otevírá štítovou stěnou s dominantním čtvercovým oknem osvětlující spolu s dalšími okny vzdušnou obytnou místnost, která je otevřena do krovu. Jižní strana domu je co nejvíce otevřena do zahrady. Z hlavní obytné místnosti je možné vystoupit na částečně krytou (zapuštěnou) terasu skrze posuvnou prosklenou stěnu a francouzská okna ložnic. Nezbytné sociální místnosti a malá pracovna jsou situovány k severní fasádě, do které se propisují řadou malých oken.
Dům by mě nabídnout kvalitní bydlení čtyřčlenné rodině s maximálním využitím poměrně malého pozemku.

Základní informace
Místo stavby: Liberec
Zastavěná plocha: 150 m2
Užitná podlahová plocha: 166 m2
Obestavěný prostor: 865 m3

pondělí 18. srpna 2014

Rodinný dům pro dva obyvatele

Začala stavba rodinného domu pro dva obyvatele v Oldřichově v Hájích. Přízemní dům je navržen pro trvalé bydlení rodičů s již odrostlými dětmi. Tomu je přizpůsobena velikost, vnitřní uspořádání a  další vybavení.  
 
 

pátek 1. srpna 2014

3+1 projekt przestrzeni publicznych / 3+1 projekt pro veřejná prostranství

Každý z lektorů letní školy architektury OSSA v polském Štětíně přednesl přednášku o svojí architektonické tvorbě systémem PechaKucha. Pro vlastní přednášku jsem si zvolil téma veřejného prostoru a prezentoval jsem celkem čtyři projekty nebo realizace do centra malých obcích a měst ve Frýdlantském výběžku. Následující obrázky zachycují jednotlivé slajdy přednášky.