sobota 4. září 2021

Obnova parku Jedličkova ústavu v Liberci

Je na svahu za domem, pěstěna s péčí a láskou, s jakou je dbáno o chovance. Byla navržena s důkladností a rozvahou, aby se zde nemocným při pokusech o chůzi nemohl stát žádný úraz. Všude jsou lavičky pro odpočinek, vše je opatřeno ochrannými zařízeními. Stromy, keře a květiny jsou voleny se zvláštní pečlivostí, aby se oko mohlo potěšit jejich barevnou nádherou. Na úpatí svahu je malý rybník s vodotryskem, kde se hemží čilé zlaté a jiné rybky. Je zde též postaráno o bezpečnou jízdu loďkou. Zvýšená terasa slouží ke cvičení.

Popis zahrady ústavu ve výroční zprávě ústavu z roku 1934.