neděle 11. prosince 2016

Vstupní objekt do sportovního klubu

Návrh zázemí pro sportovní klub, který našel útočiště v prostorách většího nádraží. Nová přístavba je vstupním místem do sportovních sálů, které využívají původní prostory nádraží novým netradičním způsobem. Jednoduchá stavba se nesnaží konkurovat bohatě zdobeným fasádám nádražní budov, ale svým tvarem upozorňuje na důležitost své funkce.

čtvrtek 24. listopadu 2016

sobota 5. listopadu 2016

2. cena v architektonické soutěži PARK ZA PIVOVAREM ve Vysokém Mýtě

Park s množstvím různorodých aktivit je určen pro široké vrstvy obyvatel. Cyklisté projedou napříč parkem po dvou širokých stezkách, které se na obou svých koncích spojují a navádějí jezdce do ulic města. Cesty pro cyklisty vytvářejí uprostřed parku obdélníkový „ostrov“, který je centrální plochou parku s více funkcemi. Na hřišti pobývají převážně maminky s dětmi. Hřiště je sice malé plochou, ale nápadité herními prvky lákají nejmenší návštěvníky ve velkém počtu. Jejich rodiče ocení souvislé ohrazení hřiště a dostatek míst k sezení na obloukových lavicích. Lavičky pod pergolami porostlými psím vínem se za hezkého počasí rychle zaplní. Kde, ale v teplých dnech nenajdete volné místo, jsou lavičky u kašny. Kašnu netradičního vzhledu tvoří tři kamenné válce, připomínající kádě na vaření piva. Voda vytékající z kádí do žlabu zapuštěného v zemi, je zdrojem nekonečné zábavy malých návštěvníků.
autoři: Vladimír Balda, Lucie Baldová
spolupráce: Quang Vu Dinh

středa 10. srpna 2016

Projektové fáze domu v "obrazech"

SKICA > STUDIE > STAVEBNÍ POVOLENÍ > PROVÁDĚCÍ PROJEKT
Zobrazení jedné části domu v různých fázích projektu.
 
 


úterý 19. července 2016

Návrh rekreačního domu

Omezená zastavitelná plocha (80m2), určený počet podlaží a svažitý pozemek byly vstupními podmínkami pro návrh rodinného domu s nepravidelným půdorysem a velmi úspornou dispozicí.
 
 

sobota 16. července 2016

Pavilon na nábřeží Dněpru

Malá stavba na nábřeží Dněpru v ukrajinském městě Hola Prystan v sobě spojuje více funkcí. Je zastávkou pro cestující veřejnou lodní dopravou. Je jediným krytým místem pro setkávání obyvatel města na nejreprezentativnějším veřejném prostoru města. V neposlední řadě je i místem elektronické komunikace díky možnosti bezplatného připojení k internetu.
Pavilon byl navržen a realizován během jednoho roku s finanční podporou Visegrádského fondu a nadace Polská pomoc.
 
 
 
Autor: Kamil Miklaszewski, Karol Szparkowski +48 Grupa Projektowa, Vladimír Balda, Jiří Žid
Náklady: 20 000 Euro
Projekt a realizace: 2015

pátek 13. května 2016

Rekonstrukce hrobky

Oldřichovský spolek Živo v Hájích se rozhodl zrekonstruovat hrobku rodiny místního průmyslníka (mj. jiné zakladatele sboru dobrovolných hasičů). Jako první bude obnovena střecha včetně segmentového krovu, který je nyní ve stavu hrozící zřícením.
Rekonstrukčním pracem předchází zaměření stávajícího stavu této malé, ale zajimavé stavby.
Rekonstrukci finančně podporuje nadace VIA v rámci svého programu Fond kulturního dědictví.
 
 
 
 

pátek 22. ledna 2016

Nadkrokevní izolace z PUR desek

 
Hlavní obytná místnost s kuchyní a jídelnou je rodinném domě v Oldřichově otevřena do podkrovního prostoru a všechny prvky krovu jsou tak v interiéru viditelné. Pro izolaci střechy nad touto částí domu byla použita nadkrokevní izolace v podobě desek z polyuretanové pěny v tloušťce 25cm.
 
S příchodem sněhu a teplot zůstávajících i přes den pod bodem mrazu se na střeše domu ukázal zajímavý úkaz. Střecha nad obytnou místností přišla za slunečného dne brzy o svou sněhovou pokrývku, ale na zbývajících částech střechy se sníh udržel. Na první pohled by se mohlo zdát, že izolace střecha je nedostatečná a díky teplu unikajícímu z vnitřku sníh odtává. V domě, který ještě není nedokončený, se ale topí pouze sporadicky a nejsou ještě hotové všechny tepelně-izolační vrstvy (např. v podlaze).

Na odtávání sněhu nemá vliv prostupující teplo z interiéru, ale právě dobré tepelně-izolační vlastnosti desek z polyuretanové pěny. Za slunečného dne se tmavá střecha ohřeje a následně stoupne i teplota v odvětrávané mezeře pod krytinou. Do interiéru izolací však teplo dále nepostupuje a hliníková fólie na povrchu izolačních desek odráží teplo zpět do bednění a krytiny. Z takto ohřátého povrchu střechy sníh odtává výrazně rychleji resp. po hladké krytině sjede. Důkazem toho je, že na severní straně domu zůstává souvislá sněhová pokrývka na celé ploše střechy.

čtvrtek 21. ledna 2016

Současná krajinářská architektura višegrádských zemí

Rekonstruované náměstí ve Frýdlantu bylo vybráno do putovní přehlídky krajinářské architektury v zemích Višegrádu. Ve dvoraně Fakulty architektury ČVUT je nyní k vidění čtyřicet výstavních panelů ukazující úspěšné realizace zahrad, parků a úprav veřejných prostranství v Čechách, na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku.