pátek 16. srpna 2019

Rekonstrukce hostince Koruna a nová náves v Bílém Potoce

Volná plocha na místě zbořeného hostince U Koruny v Bílém Potoce je svou polohou a velikostí předurčena stát se novodobou návsí obce. Původní budovu vlastního hostince i s romantickou dřevěnou verandou se zachránit nepodařilo. Dochovaná část stavby s prostorným sálem bude rekonstruována a doplněna přístavbou se schodištěm a nezbytným sociálním zázemím. Zbylá volná plocha po zbořených stavbách je natolik velká, aby zde mohl být vybudován hlavní veřejný prostor obce.