čtvrtek 7. listopadu 2013

Náves Víska

 Obec Víska je tvořena víceméně souvislou zástavbou lemující levý břeh říčky Smědá. Ves nemá historicky daný střed, ale od 50. let minulého století se jako centrum obce spontánně používá rozlehlý prostor před kulturním domem. Na tomto místě stála je na konci II. světové války tovární hala tkalcovny postavená v roce 1887. Továrna byla v roce 1949 zbořena a na místě zůstala zachována pouze strojovna. Budova strojovny byla v roce 1953 rekonstruována na kulturní dům a zbořenou tovární halu připomíná rozlehlá obdélníková plocha odpovídající půdorysu haly. Část této plochy je osázena stromy v pravidelném rastru odpovídajícímu pozici sloupů v tovární hale.
Návrh zachovává současné dělení plochy po tovární hale na dvě části. Polovina hlavní plochy by měla být nadále využívána pro parkování, ale současně i jako hřiště pro míčové hry s asfaltovým povrchem. Zpevněná plocha je zakončena ocelovou konstrukcí zastřešující pódium, a která svojí velikostí a tvarem odkazuje na industriální architekturu budovy tkalcovny. V druhé polovině plochy zůstává systém pravidelně vysázených stromů. Mezi stromy jsou osazeny panely s informacemi o historii obce a o katastrofální povodni, která obec postihla v roce 2010. Parčík je dále vybaven herními prvky pro děti a vhodným mobiliářem.
Rekonstruovány by měly být příjezdové komunikace ke kulturnímu domu a objektu chovatelů. Mimo vlastní půdorys bývalé továrny je navrženo víceúčelové sportovní hřiště s povrchem odpovídajícím daným sportům.
 
Vývoj zastavění plochy

Stávající stav a vizualizace návrhu