pátek 6. prosince 2013

Jak se dá architekturou posílit kvalita života ve městech?

Odpověď na položenou otázku bych si pro sebe zúžil pouze na veřejný prostor a naopak do architektury bych zahrnul celkové prostředí města.
Architektonická kvalita okolního prostředí ovlivňuje člověka výrazně, je však pouze jedním z více faktorů. Pro kvalitu veřejného prostoru jsou dle mého názoru důležité i další dva faktory. Bezpečnost, ve všech svých možných formách a dostatečné množství zajímavých podnětů.
Ulici, kterou prochází hlavní silniční tah městem nebo je vyhlášena svou pouliční kriminalitou nezachrání architektonicky sebekvalitnější domy a je velmi pravděpodobné, že se jí obyvatelé města budou spíše vyhýbat.
Město je na rozdíl od vesnice, spojováno spíše s ruchem a neklidem. Obyvatel i návštěvník města proto logicky očekává velké množství různých podnětů, které mu zpestří pohyb po městě nebo pobyt na veřejném prostranství. Ulice bez výloh obchodů nebo náměstí bez možnosti venkovního posezení budou určitě navštěvovány a užívány méně než jejich opaky.
Pokud veřejné prostranství města obsahuje všechny tři zmíněné faktory kvalitní architekturu, přiměřené bezpečí a dostatek podnětů ve vyvážené míře, vzniká kvalitní prostředí, ve kterém se budou občané cítit dobře a budou ho hojně užívat.

Odpověď na anketní otázku časopisu ASB č. 71/2013
 
středa 4. prosince 2013

Zastřešení vstupu do školy

Návrh zastřešení hlavního vstupu do základní školy z laminátové samonosné konstrukce. Celý povrch konstrukce je pokryt motivy z Komenského knihy Orbis pictus. Uvnitř duté laminátové konstrukce jsou umístěna světla zvýrazňují hlavní vstup a nasvětlující černobílou grafiku obrázků na povrchu průsvitné konstrukce.