pondělí 29. března 2010

Zahájení regenerace náměstí ve Frýdlantu


Ve středu 7. dubna pořádá město Frýdlant zahajovací konferenci Regenerace náměstí T. G. M. ve Frýdlantu.

Text příspěvku do sborníku konference:
V roce 2002 uspořádalo město Frýdlant architektonickou soutěž s vizí získat co nejlepší řešení centrálního prostoru města, náměstí T. G. M. Vítězný návrh architektů Vladimíra Baldy a Jiřího Janďourka byl vybrán k realizaci, se kterou se v těchto dnech započíná.
Autoři ponechávají v návrhu centrální část náměstí zcela volnou, s vyjímkou nové kašny se sochou Albrechta z Valdštejna. Kašna je situována na průsečíku os ulice Kostelní a Čs. Armády a měla by se měla stát novou dominantou volné plochy obdélníkového tvaru.
Všechny další plochy spojené s předpokládaným provozem náměstí jsou umístěny po jeho obvodu. Volná plocha před radnicí je vyhrazena pro umístění mobilního pódia pro společenské a kulturní akce pořádané městem. Součástí této plochy je čtveřice stožárů vlajkoslávy, které volný prostor před radnicí vymezují. Na opačné straně náměstí je situována klidová a odpočinková plocha se skupinou vzrostlých stromů a větší koncentrací laviček. Široké chodníky po obvodu náměstí umožňují umístěný zahrádek přilehlých restaurací a kaváren.
Funkční plochy náměstí jsou odlišeny různým typem dlažby. Pro povrch centrálního prostoru bude použita čedičová dlažba z původního vydlážení náměstí, pro chodníky byla vybrány žulové kostky malého formátu a naopak pro komunikace a parkovací stání jsou navrženy kostky formátu velkého. Povrch volné plochy před radnicí a klidové plochy se stromy je z velkoformátových kamenných desek. Do stuktury výdlažby chodníků se promítá i parcelace domů stojících po obvodu náměstí.
Náměstí nebude i nadále volně průjezdné a dopravní propojenost zůstane na úrovni stávajícího propojení ulic Husova – ČS armády a ulic Míru- Svatopluka Čecha. V těchto ulicích bude doprava zpomalena zpomalovacími pruhy. Na náměstí je navrženo 10 parkovacích stání.

Žádné komentáře: