úterý 19. července 2016

Návrh rekreačního domu

Omezená zastavitelná plocha (80m2), určený počet podlaží a svažitý pozemek byly vstupními podmínkami pro návrh rodinného domu s nepravidelným půdorysem a velmi úspornou dispozicí.
 
 

sobota 16. července 2016

Pavilon na nábřeží Dněpru

Malá stavba na nábřeží Dněpru v ukrajinském městě Hola Prystan v sobě spojuje více funkcí. Je zastávkou pro cestující veřejnou lodní dopravou. Je jediným krytým místem pro setkávání obyvatel města na nejreprezentativnějším veřejném prostoru města. V neposlední řadě je i místem elektronické komunikace díky možnosti bezplatného připojení k internetu.
Pavilon byl navržen a realizován během jednoho roku s finanční podporou Visegrádského fondu a nadace Polská pomoc.
 
 
 
Autor: Kamil Miklaszewski, Karol Szparkowski +48 Grupa Projektowa, Vladimír Balda, Jiří Žid
Náklady: 20 000 Euro
Projekt a realizace: 2015

pátek 13. května 2016

Rekonstrukce hrobky

Oldřichovský spolek Živo v Hájích se rozhodl zrekonstruovat hrobku rodiny místního průmyslníka (mj. jiné zakladatele sboru dobrovolných hasičů). Jako první bude obnovena střecha včetně segmentového krovu, který je nyní ve stavu hrozící zřícením.
Rekonstrukčním pracem předchází zaměření stávajícího stavu této malé, ale zajimavé stavby.
Rekonstrukci finančně podporuje nadace VIA v rámci svého programu Fond kulturního dědictví.
 
 
 
 

pátek 22. ledna 2016

Nadkrokevní izolace z PUR desek

 
Hlavní obytná místnost s kuchyní a jídelnou je rodinném domě v Oldřichově otevřena do podkrovního prostoru a všechny prvky krovu jsou tak v interiéru viditelné. Pro izolaci střechy nad touto částí domu byla použita nadkrokevní izolace v podobě desek z polyuretanové pěny v tloušťce 25cm.
 
S příchodem sněhu a teplot zůstávajících i přes den pod bodem mrazu se na střeše domu ukázal zajímavý úkaz. Střecha nad obytnou místností přišla za slunečného dne brzy o svou sněhovou pokrývku, ale na zbývajících částech střechy se sníh udržel. Na první pohled by se mohlo zdát, že izolace střecha je nedostatečná a díky teplu unikajícímu z vnitřku sníh odtává. V domě, který ještě není nedokončený, se ale topí pouze sporadicky a nejsou ještě hotové všechny tepelně-izolační vrstvy (např. v podlaze).

Na odtávání sněhu nemá vliv prostupující teplo z interiéru, ale právě dobré tepelně-izolační vlastnosti desek z polyuretanové pěny. Za slunečného dne se tmavá střecha ohřeje a následně stoupne i teplota v odvětrávané mezeře pod krytinou. Do interiéru izolací však teplo dále nepostupuje a hliníková fólie na povrchu izolačních desek odráží teplo zpět do bednění a krytiny. Z takto ohřátého povrchu střechy sníh odtává výrazně rychleji resp. po hladké krytině sjede. Důkazem toho je, že na severní straně domu zůstává souvislá sněhová pokrývka na celé ploše střechy.

čtvrtek 21. ledna 2016

Současná krajinářská architektura višegrádských zemí

Rekonstruované náměstí ve Frýdlantu bylo vybráno do putovní přehlídky krajinářské architektury v zemích Višegrádu. Ve dvoraně Fakulty architektury ČVUT je nyní k vidění čtyřicet výstavních panelů ukazující úspěšné realizace zahrad, parků a úprav veřejných prostranství v Čechách, na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku.

středa 2. prosince 2015

Rodinný dům ve strmém svahu


Místo stavby pro rodinný dům je výrazně svažitý pozemek v okrajové části Liberce, v místě kde začínají svahy Jizerských hor. Pozemek má jasný obdélníkový tvar s delší stranou ve směru svahu. Návrh domu se v co největší míře přizpůsobuje svažitému terénu a jeho orientaci vůči světovým stranám. Předpokládané zemní práce a terénní úpravy jsou minimální a většina plochy pozemku zůstane stavbou domu nedotčena.
Objem domu se skládá ze dvou, na sebe přímo navazujících, hranolů, které vzájemným umístěním vytvářejí půdorys ve tvaru písmene T. Každý z hranolů má odlišnou dispoziční náplň, konstrukci a rozdílný je i způsob založení obou částí domu.
 

úterý 10. listopadu 2015

Studie retenční nádrže v horách

Studie nové retenční nádrže na hřebenech příhraničních hor, v nadmořské výšce blížící se 1000m. Do sypané hráze je zakomponována turistická útulna, která má nahradit stávající jednoduchou dřevěnou stavbu stejného účelu. Protáhlý půdorys útulny ve tvaru kapky vychází z geometrie hráze. Dlouhá lavice podél zadní stěny umožňuje nerušený výhled do krajiny všem, kteří se do "jeskyně" se skleněnou stěnou uchýlí.