úterý 7. srpna 2018

Rodinný dům na úzkém pozemku

 
Omezené možnosti stavby na úzkém pozemku ještě omezují několikametrové odstupové vzdálenosti. Zástavba pozemku (parkování, přístřešek, dům, zahrada) je proto řazena postupně za sebou. Dvoupatrový dům se do zahrady otevírá výrazně prosklenou fasádou. Na zbývající tři strany, do ulice a k sousedům, jsou navržena okna běžné velikosti a fasády působí uzavřeněji.
 


úterý 10. července 2018

Rekonstrukce chalupy

Rodinný dům, spíše chalupa v malém středočeském městě prošel v minulosti necitlivými úpravami, které změnily jeho vnější i vnitřní vzhled. Cílem návrhu je vrátit vnější podobu domu co nejblíže jeho původnímu stavu, ale se současným standardem bydlení. Chybějící prostory jsou umístěny v nové přístavbě, která dvorek uzavírá ze západní strany. Vzhled přístavby má evokovat kůlnu, kterou v mnoha variacích najdeme téměř u všech domů v okolí.
 

pátek 1. června 2018

Městský dům

Návrh polyfunkčního domu v širším centru většího města. Dům by měl být důstojným patnerem více jak stoletých sousedů v ulici. V ulici, ktrerá nyní prochází dynamický vývojem a proměňuje se v městskou třídu.
 

úterý 15. května 2018

Chata v zahrádkářské kolonii

Návrh chaty v zahrádkářské kolonii s maximálním využítím regulace určující zastavěnou plochu a obestavěný prostor.
Zastavěná plocha: 24,75 m2, obestavěný prostor: 110 m3, užitná plocha 34,5m2
Spoluautor: Filip Cerha
 

čtvrtek 15. února 2018

Dům pro dva

Architektonická studie menšího domu pro manželský pár s již odrostlými dětmi. Středem domu je místnost spojující v sobě obývací pokoj, kuchyni a jídelnu. Ústřední prostor rozděluje dům z hlediska obývání na dvě nestejně velké poloviny. Klidovou východní část s ložnicí majitelů domu včetně kompletního sociální zázemí. V západní části domu je kromě nezbytných provozních místností, situován i pokoj pro hosty a malá pracovna. Podkrovní prostor není nijak využíván. Výjimku tvoří pouze hlavní obytné místnost, kde je krov otevřen až do hřebene střechy.
 

středa 31. ledna 2018

Dočasné využití proluky u náměstí

Volné místo u náměstí, na kterém vždy stál dům. Někdy v budoucnosti bude proluka zase zastavěna. Již nyní chtějí obyvatelé města volnou plochu upravit tak, aby odpovídala svému umístění v centru historického města. Současně je také potřeba, aby provedených úprav nikdo nelitoval, až po čase na místě vyroste nový dům.

 
středa 22. listopadu 2017

Přestavba chaty na rodinný dům

Dvoupatrovou chatu, která dlouhá léta sloužila jako zázemí pro rekreační tábor, koupil nový majitel se záměrem přestavět ji na trvalé bydlení. Stavebně i uživatelsky dožilá horní dřevěná část bude zbourána a zděný suterén poslouží jako podstava pro novou o něco málo větší nástavbu. Návrh se svým pojetím snaží zachovat něco z ducha původní prázdninové stavby.


neděle 12. listopadu 2017

Historické mapy

Volně dostupné mapy z různých období umožňují snadno a rychle zkoumat vývoj měst i krajiny. Výstupy bývají velmi zajímavé. Ukazuje se stálost starých cest jejichž trasa se příliš nemění.
Na mapách je zobrazena severní část Mladé Boleslavy s postupně rozrůstající se "Škodovkou". Červená hranice vymezuje městských hřbitov, který továrna postupně "pohltila".
V tomto semestru studenti prvního ročníku FUA hledají, ve svých návrzích, správnou formu pro hranici (zeď?), která by oba tak dva rozdílné světy vhodně oddělila.
 
 
 

neděle 12. března 2017

Malí architekti / Mali architekci

V únoru a březnu proběhli první dva dětské workshopy v rámci česko-polského projektu Malí architekti / Mali architekci. Na prvním si účastníci prohlédli historické centrum Jelení hory a v rámci druhého navštívili libereckou galerii Lázně. Odpolední aktivity pak tématicky navazovali na dopolední program. V Jelení hoře malí architekti vytvářeli modely historických domů a následující měsíc se v Liberci věnovali návrhům bazénů, koupališt a vodních parků.
Projekt Malí architekti / Mali architekci je celoroční a na každý měsíc je připraveno jedno setkání v Čechách nebo v Polsku s originálním, neopakujícím se programem.
Celý projekt je financován z fondu mikroprojektů programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Česká republika – Polsko 2014 - 2020.