pondělí 8. března 2010

Modely, modely, modely
Půdorysy, řezy nebo pohledy zobrazující navrhovaný dům bývají pro většinu laické veřejnosti málo srozumitelné a pokud se s nimi setkají, nevěnují jim příliš pozornosti. Mám zato, že i většina profesních kolegů se u neznámého projektu nejdříve zaměří na prostorové zobrazení (vizualizaci nebo model) a až potom se zabývá výkresy.
Makety navrhovaných domů považuji za nenahraditelné, protože pomáhají rychle a efektivně představit investorovi architektonický, hmotový a dispoziční záměr. Přesto, že se výsledná podoba domu od prvotního návrhu velmi často liší (někdy i velmi výrazně), snažím modely používat už v počátcích práce na návrhu.

Žádné komentáře: