pondělí 1. března 2010

Soutěž dům roku 2010


Časopis Můj dům každoročně vyhlašuje soutěž Dům roku. Porota vybírá ze souboru rodinných domů, který byly v předcházejícím roce publikovány na stránkách časopisu. Letos jsem byl vyzván k účasti v porotě a spolu s dalšími kolegy jsem vybíral trojici nejlepších domů v kategoriích Individuální projekt a Typový projekt. Přidávám osobní komentář k soutěží, který je i součástí článku věnovaného soutěži.

Hodnocení rodinných domů patří, podle mého názoru, mezi nejtěžší ze všech myslitelných typů staveb. V každém domě se více či méně projeví individualita investora a s ní spojené požadavky. Proto je tak těžké stavby rodinného bydlení posuzovat bez bližší znalosti kontextu vzniku domu. Soubor staveb v kategorii individuální domy mě příjemně překvapil svojí kvalitou, ale i šíří záběru, jaké jen může rodinné bydlení nabízet.
Většinou jsem mezi soutěžními realizacemi nalezl promyšlené dispozice a soudobý vzhled a to zejména u menších staveb nebo tam kde je dům současně místem výkonu povolání stavebníka. Právě u rodinných domů s omezeným zadáním a rozpočtem je vidět pozitiva měnícího se pohledu stavebníků na profesi architekta. I investoři disponující omezenými prostředky svěřují návrh do rukou architekta s tím, že od něho očekávají nejlepší možné řešení v rámci svých finančních možností. U většiny domů v soutěži je poukazováno na jejich energetickou úspornost, ale ne vždy se daří doplňující technologie vhodně architektonicky začlenit. Slabší stránkou některých soutěžních domů bylo nekoncepční řešení interiéru. Často uměřené a vyvážené řešení exteriéru kontrastuje interiérem domu. Zde se možná projevuje nezdravé „sebevědomí“ stavebníků nabyté při stavbě, které vede k dotváření vnitřních prostor bez přihlédnutí k názoru architekta. Valná většina typových domů přihlášených do soutěže přináší pouze neaktuální pohled na rodinné bydlení plný klišé s pseudoodkazy do minulosti. Domy, které by měly především nabízet univerzální a ekonomicky dostupné řešení rodinného bydlení, mají často nedomyšlené dispozice s pod nebo předimenzovanými místnostmi. V touze po zdání individuálnosti obsahují architektonicky i stavebně problematické prvky a tvary. Mnohé z nich jdou svými vlastnostmi proti současným trendům šetření energiemi, tolik důležitými pro valnou část stavebníků.

psáno pro Můj dům 3/2010

Žádné komentáře: