pátek 3. května 2013

Začala rekonstrukce domu v Semilech

Tradiční rodinný dům z počátku minulého století již nevyhovoval novým majitelům svým rozvržením místností, kvalitou konstrukcí, technologií a i architektonickým vzhledem. Rozhodli se proto pro celkovou rekonstrukci.
Rekonstrukce zachovává původní obdélníkový půdorys a tvar zastřešení (sedlová střecha bez nadezdívky). Zcela nově je navržena vnitřní dizpozice, aby vyhovovala potřebám vícegeneračního bydlení. Bude obnoven původní vstup z ulice a kvůli novým místnostem bude změněno rozvržení a velikost oken. Jediným výrazným novotvarem vystupujícím na obou stranách střechy se tak stanou vikýře pro koupelnou a pracovnou.
 
 

Žádné komentáře: