pondělí 21. června 2010

Městské zásahy Praha 2010

Městské zásahy jsou zjednodušeně řečeno soubor architektnických návrhů veřejného prostoru, které nikdo neobjednával (a ani neplatil) a vznikly čistě z popudu jejich autorů. Osm desítek projektů ukazuje úpravu nebo nové řešení veřejných míst po celé Praze. Všechny návrhy jsou k vidění v galerii DOX do 8. srpna.
S kolegy Jiřím Židem a Jiřím Janďourkem se prezentujeme Zásahem do Černého mostu.


Zásah do Černého mostu

Pro městský zásah jsme si vybrali konečnou metra na Černém mostě a jeho okolí představující pro nás obyvatele severních a východních Čech vstupní bod do Prahy.

Černý most je místem kde jsou situovány konečné stanice městské i dálkové dopravy včetně záchytných parkovišť a ačkoliv se jedná o městskou strukturu zbudovanou v nedávné době problémů zde spatřujeme několik.

Funkce jsou zde rozloženy do více úrovní a chodci se tak musejí pohybovat napříč těmito úrovněmi. Současný stav neposkytuje příliš kultivované prostředí pro lidi kteří zde tráví i poměrně dlouhý čas. Nedostatečná je nabídka restaurací, obchodů i odpočinkových míst.

Místo se chová naprosto periferně ačkoliv z našeho pohledu představuje jedno z lokálních center města. Okolní zástavba je nedokončená a po výstupu z metra návštěvníka nic neupozorňuje, že jedná významné místo. Poslední rovina našich úvah byla vedena zejména v symbolické rovině. Všichni přijíždějící po čtyřproudé komunikaci nejsou nijak upozorněni , že se již nacházejí na území hlavního města.

V našem návrhu se snažíme lépe rozložit funkce a pro vozy v rámci jedné úrovně. Výstupy a nástupy do vozů metra a všech autobusů proto umisťujeme do jedné úrovně. Díky kolejím metra nemůžeme dosáhnout „bezbariérovosti“, ale vytváříme tak alespoň prostor přehlednější a lepší na orientaci. Stávající autobusové nádraží pro dálkové i místní autobusy bude využito jako podzemní parkoviště. Zahuštění zástavby vytvoří centrum a s větším hustotou obyvatel přijde i větší nabídka služeb jak pro místní obyvatele a návštěvníky Prahy, kteří Černý most využívají jako vstupní most do města. Navržená budova přemosťuje v místě komunikaci a kromě spojovací funkce vytváří symbolickou bránu při vstupu do města – Černý most.

Žádné komentáře: